Що чекати бізнесу від судової реформи?


03.10.2017 р., після прийняття ВРУ законопроекту №6232 було дано старт судовій реформі. Так, згаданий законопроект істотно змінює «правила гри» у суді, оскільки вносить зміни у норми процесуальних кодексів (господарського, цивільного, адміністративного судочинства), які викладені в новій редакції. У зв’язку із чим, актуальними залишаються питання з боку суб’єктів господарювання, — «як такі зміни вплинуть на їх бізнес ?».
А тому, в цій статті буде здійснено спробу, в загальних рисах, проаналізувати вплив законопроекту №6232, зокрема, нових процесуальних норм, що безпосередньо стосуватимуться ведення бізнесу.
Необхідно зазначити, що судова реформа передусім, а процесуальні кодекси зокрема, значною мірою спрямовані на прискорення судових розглядів (тобто на зниження витрат від ведення процесу), а також на надання учасникам більш гнучких інструментів для досягнення компромісу.

Серед головних новацій судової реформи для бізнесу:

Монополія адвокатури

Одна із найбільш обговорюваних новацій серед правників, в тому числі власників бізнесу — це внесення, спершу в Конституцію України, а зараз і в нові процесуальні кодекси, норми з так званої «адвокатської монополії», які встановлюють, що виключно адвокат здійснює представництво інтересів у судах.
Тож у бізнесу залишається два варіанти: або найняти адвокатів для представництва їхніх інтересів у судах, що може вдарити й так по скрутному становищу бізнесу або змиритися з тим, що внутрішніх працівників не буде на робочому місці у зв'язку з проходженням кваліфікаційно-дисциплінарного іспиту і піврічного стажування, хоч і в цьому випадку витрати на навчання і отримання адвокатського свідоцтва корпоративних юристів братиме на себе компанія.
З іншого боку, необхідно визнати, що така монополія адвокатури підвищить якість юридичної допомоги й надасть можливість реально стягнути компенсацію за роботу адвоката, оскільки на сьогодні, якщо справу веде «фахівець у галузі права» без адвокатського посвідчення, то компенсацію витрат на його послуги стягнути практично нереально.
Утім, такий перехід не відбудеться одразу. Передача представництва в судах адвокатурі займе кілька років.
Необхідно також зазначити, що адвокатська монополія не залишить без роботи корпоративних юристів, оскільки законодавець у нових процесуальних кодексах передбачає участь таких юристів у малозначних справах.

Врегулювання спорів суддею

Бізнесу буде запропонована «послуга» із врегулювання спорів за участю судді, що розуміє під собою процедуру примирення сторін, в якій суддя виступає посередником, а сама процедура повинна буде здійснюватися у формі спільних і/або закритих нарад, а також в режимі відеоконференції.
Так, під час врегулювання спору за участю судді не буде вестися протокол наради і проводитися фіксація за допомогою якихось технічних засобів. Крім того, забороняється використовувати портативні, аудіотехнічні пристрої, а також здійснювати фото- і кінозйомку, відео- і звукозапис, хоча раніше фіксація проводилась.
Спільні наради будуть проводитися за участю всіх сторін спору, їх представників і судді. Закриті наради проводяться з ініціативи судді з кожною зі сторін окремо. У такий спосіб введено процедуру комунікації судді і сторін поза судовим засіданням.
Однак, варто знати, що таке примирення сторін за участю судді можливе виключно до початку розгляду справи по суті, а інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під час врегулювання спору, є конфіденційною.
Під час спільних нарад за участю всіх сторін спору, в тому числі їх представників, суддя зобов'язаний буде сприяти у вирішенні цього спору без подальшого судового розгляду, а у разі якщо це не вдасться, і сторони наполягатимуть на судовому вирішенні справи, суддя повинен буде пояснити сторонам, порядок подальшого розгляду такого спору судом, а також описати стадії судового процесу.
У межах двосторонніх переговорів (з кожною із сторін спору окремо) суддя також може вже цілком офіційно оголосити подальшу перспективу розгляду такої справи з огляду на практику Верховного Суду України.
Водночас, варто зазначити, що під час проведення врегулювання спору суддя не має права надавати сторонам юридичні поради та рекомендації, давати оцінку доказів у справі.
Тобто головною метою врегулювання спору суддею є те, щоб сторони за допомогою судді дійшли деякого компромісного варіанту вирішення проблеми і не вплутувалися у багаторічні розгляди в усіх трьох інстанціях. Чесно кажучи, якщо судді підійдуть до справи відповідально, це нововведення може істотно знизити судові витрати бізнесу й ускладнити життя недобросовісним правникам, що живуть за принципом «чим довше справа — тим більше гонорар».

Електронний суд
Вводиться так званий «електронний суд» — єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Її призначення: обмін інформацією в електронній формі між судами й учасниками процесу.
Зазначена новела в змозі зробити справжній переворот у свідомості, як учасників процесу, так і суду, адже вона дозволить забезпечити обмін документами в електронній формі між судами, між судом і учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу й участь учасників процесу в судовому засіданні в режимі відео конференції.
Електронний суд також передбачає повноцінне врегулювання питання подання доказів в електронній формі. Що особливо приємно, роздруківку таких доказів подавати не обов'язково — достатньо надіслати оригінал чи електронну копію, завірену ЕЦП. Водночас подання паперової копії за неможливості подати електронний оригінал не матиме сенсу — у такій ситуації суд зобов'язаний відхилити доказ як сумнівний.
А ось електронні копії письмових документів доказової сили, як і раніше, не мають: суду потрібно буде пред'являти оригінал. Також не наважилися депутати і на впровадження електронних позовних заяв та інших процесуальних документів.
Зрештою, для бізнесу буде додатковий стимул переходити на електронний документообіг, а ті хто вже перейшов, матимуть певну перевагу у зручності: економії часу і матеріальних ресурсів.

Спрощене провадження
Передбачає широке застосування спрощеного позовне провадження, що буде доступним в простих і малозначних справах, а про його застосування треба буде подавати відповідне клопотання.
Так, скорочене провадження, зокрема передбачає скорочення строків розгляду справи (не більше 60 днів) і можливість проводити засідання без участі сторін, свідків та інших учасників. Усе це дасть змогу оперативно винести рішення і не допустити умисного затягування справи.
А тому, можемо стверджувати, що витрати бізнесу у цьому випадку мають істотно знизитися.

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

Вирішено, що Вищий суд з питань інтелектуальної власності (який ще тільки належить сформувати) буде єдиним судом першої й апеляційної інстанцій у справах, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності, і з питань недобросовісної конкуренції. А це означає, що вирішуватиме він і спори про незаконне використання торговельної марки, і про імітацію упаковки товару, і про авторські права, та ін., причому незалежно від суб’єктного складу такого спору.
Доцільність створення такого суду – є безумовною, а його родзинкою буде те, що такими складними питаннями займатиметься досить обмежена кількість фахівців, що створить можливість для прийняття більш правильного рішення.
А це означає — бізнес зможе точніше прораховувати перспективи звернення до суду і планувати свої витрати.

ЄДР виконавчих документів

Внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих документів усіх документів, на підставі яких фізичну особу, суб’єкта підприємницької діяльності або орган влади зобов'язують вчинити певні дії, а в разі відмови — дають підстави для здійснення відповідних заходів передбачених профільним законом.

Але головне у цьому разі, що якщо відповідного документ в такому реєстрі відсутній — ніхто не зобов'язаний його виконувати.
Водночас, слід зазначити, що згаданий реєстр буде додатковим засобом перевірки підприємцям своїх бізнес партнерів (контрагентів).

Нет комментариев